Record aantal basisscholieren bezoekt Utrechtse monumenten

Record aantal basisscholieren bezoekt Utrechtse monumenten

Voorafgaand aan de Open Monumentendag wordt op vrijdag 12 september de Open Monumenten Klassendag gehouden. Leerlingen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs gaan tijdens de lesdag op bezoek bij een monument. In Utrecht doen dit jaar zo’n 500 scholieren mee.

Monumenten zitten barstensvol verhalen. Uit de reacties van leerlingen blijkt dat zij die verhalen, in combinatie met een bezoek aan het monument, reusachtig interessant vinden: alsof je de geschiedenis kunt voelen en aanraken! Het is een prachtige manier om jongeren kennis te laten maken met monumenten. Dat is ook precies het doel van de succesvolle Utrechtse Klassendag, die dit jaar alweer voor de vijfde keer wordt gehouden.

Vijf scholen, achttien klassen
In Utrecht doen vijf basisscholen mee, met in totaal 18 klassen en 500 leerlingen: een record. Dit jaar zijn dat de Paulusschool, OBS Oog in Al, de Agatha Snellenschool, de Kohnstammschool, en OBS De Koekoek. Iedere school bezoekt één monument naar keuze. De monumenten die dit jaar meedoen zijn het Stadhuis, Paushuize, de Pieterskerk, Fundatie van Renswoude en het St. Eloyen Gasthuis.
De monumenten verzorgen zelf een speciale rondleiding, waarbij de gidsen vertellen over belangrijke gebeurtenissen en het leven in vroeger tijden en welke rol het monument daarin speelde.

Lesmateriaal
Voor de Monumenten Klassendag is speciaal lesmateriaal ontwikkeld, zowel voor de leerkracht als de leerlingen. De leerling gaat op pad met een ‘monumentenkijker’ en verwerkt de stof na afloop op een ‘monumentenkaart’. In het lesmateriaal zijn ‘Monumensjes’ geïntroduceerd: historische figuren als kooplieden of monniken, die het monument een menselijk gezicht geven. Deze figuren komen ook terug in de introductie-les die speciaal voor het digitale schoolbord is ontwikkeld.

De Open Monumenten Klassendag is een landelijk initiatief, waarmee de Stichting Open Monumentendag scholieren wil laten kennismaken met monumenten en de verhalen die zij vertellen. Het initiatief is in Utrecht uitgewerkt door de Werkgroep Open Monumentendag Utrecht.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie over de Open Monumenten Klassendag:
Werkgroep Open Monumentendag Utrecht
Florence Hanselaar
t. 030-2769174
e. OMD@xs4all.nl