Voorlopig groen licht voor Open Monumentendag
Door het Corona-virus is veel onzekerheid ontstaan over de voortgang van geplande evenementen, ook die op langere termijn. Gelukkig stemmen de huidige ontwikkelingen rond het virus tot optimisme. Het landelijk Projectbureau heeft daarom laten weten er van uit te gaan dat de Open Monumentendag in september door kan gaan. De lokale organisaties en monumenteneigenaren worden aangemoedigd om de voorbereidingen voor de Open Monumentendag voort te zetten.

Uiteraard zal dit alleen kunnen in een aangepaste vorm en als de trend rond het virus zich positief blijft ontwikkelen. Het ministerie van OC&W werkt momenteel aan een protocol voor de heropening van monumenten, dat binnenkort beschikbaar komt. De Open Monumentendag valt niet onder de vergunning plichtige evenementen. Met een goed protocol denken we ook dit jaar weer veel mensen in staat te stellen onze monumenten te bezoeken.

Open Monumentendag in Coronatijd
In Utrecht willen we de opzet rond het thema ‘Leren en Herwaarderen’ zoveel mogelijk handhaven. Het uitgangspunt is wel dat dit voor zowel monumenteneigenaren als bezoekers op een verantwoorde manier moet gebeuren. We zullen dit jaar daarom niet inzetten op extra activiteiten, maar extra aandacht geven aan het coronaprotocol.

Natuurlijk kan de Open Monumentendag alleen doorgang vinden wanneer voldoende monumenten op 12 september hun deuren openen. Mogelijk dat de Open Monumentendag dan in een ‘light’ versie plaats kan vinden.

We houden u via deze site graag op de hoogte.