Al sinds de oudheid vormen de Negen Muzen de inspirerende kracht achter allerlei vormen van kunst en vermaak. Tijdens komende Open Monumentendag zullen deze muzen het vertrekpunt zijn voor het verkennen van tientallen monumenten waar kunst, vermaak en ontspanning een centrale rol spelen. Soms zijn panden expliciet ontworpen en gebouwd voor vermaak, in andere gevallen zijn panden eerder stille getuigen van het vermaak van vroegere tijden of, andersom, is een monument dat vroeger juist een plaats was van rust tegenwoordig in gebruik voor vermaak. De negen muzen zullen u leiden langs vele bijzondere monumenten verspreid over de stad.

Maar er is meer. Het is nu 175 geleden dat de eerste stoomtrein Utrecht binnenreed en de stad is sindsdien uitgegroeid tot de spoorstad van Nederland. Tijdens Open Monumentendag zullen we aan de hand van het nog aanwezige Utrechtse spoorwegerfgoed laten zien hoe die ontwikkeling zich voltrok en hoezeer de stad daardoor gevormd is. Met speciale activiteiten en rondleidingen zullen we dit verhaal tot leven brengen.

Op zaterdag 14 september 2019 zullen tussen 10.00 en 17.00 uur ruim 70 monumenten geopend zijn voor publiek en de wisselwerking tussen kunst en vermaak zal als een rode draad door het verhaal van alle monumenten lopen.