Open Monumentendag Utrecht gaat door
Reserveren noodzakelijk

Goed bericht! De Open Monumentendag Utrecht op zaterdag 12 september gaat door. Ruim 40 monumenten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Het thema van de Open Monumentendag Utrecht is dit jaar ‘Leren & Herwaarderen’. Door het coronavirus zal de dag er wel anders uitzien dan andere jaren. Dit betekent onder meer dat de monumenten uitsluitend per reservering bezocht kunnen worden. Dankzij deze en andere maatregelen zal de dag veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden.

Rondje Singel en Fietsen langs forten
Monumenten leren ons over het verleden. Aan de hand van verschillende monumenten langs het water vertellen we het verhaal van de singel, van de middeleeuwse bolwerken van Karel V, via de demping in de jaren ’70 tot de herstelde omsingeling in september van dit jaar. De veranderende opvatting over wat gezond stedelijk leven is, heeft geleid tot een herwaardering van de singel.

Herwaardering komt ook tot uiting in het verhaal van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Veel van de Utrechtse forten stonden decennialang leeg en soms zelf op instorten totdat herbestemming in veel gevallen leidde tot restaureren. Inmiddels zijn de meeste forten weer volop in gebruik. Op Open Monumentendag zijn zes van deze forten opengesteld die aan de hand van een fietsroute kunnen worden bezocht.

Behalve de wandeling langs de singel en de fortenfietstocht, zijn ook monumenten in de binnenstad te bezoeken. Zoals de dit jaar geopende Post Utrecht, de bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude.

Het complete programma en de reserveringsopties zijn te vinden op deze site of in de speciale Monumentenkrant die vanaf 3 september in de stad wordt verspreid.