Open Monumentendag Utrecht: Erfgoed voor Iedereen

‘Erfgoed voor iedereen’ is het thema van de 35e Open Monumentendag Utrecht, die dit jaar op zaterdag 11 september zal plaatsvinden. In totaal zijn zo’n 80 monumenten tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. 

In Utrecht zullen we op drie manieren invulling geven aan deze dag. Allereerst besteden we aandacht aan monumenten van zorg en naastenliefde, zoals gasthuizen, kerken en andere instellingen waar per definitie iedereen terecht kon of kan. Een tweede groep bestaat uit monumenten die speciaal toegankelijk zijn gemaakt voor iedereen, zodat zij een levendig onderdeel blijven van onze samenleving. Een derde groep waar we in Utrecht aandacht aan schenken is die van de ‘jonge monumenten’, waarvoor we de wijken intrekken.  

Neem alvast een voorproefje en bezoek de site van de landelijke Open Monumentendag www.openmonumentendag.nl Hier zijn alle opengestelde monumenten en activiteiten te vinden. Begin augustus staan deze ook hier online.