Lutherse Kerk
Lutherse Kerk
Lutherse Kerk
Lutherse Kerk
Lutherse Kerk
rolstoel vriendelijk

Lutherse Kerk

In 1412 stichtte de rijke Utrechter Abraham Dole het St. Ursulaklooster voor vrouwen met kapel. In 1745 is die kapel verbouwd en uitgebreid tot de huidige Lutherse kerk: een schuilkerk met het uiterlijk van een woonpand met Lodewijk-XIV gevel en rijk gedecoreerde kuif. Bij de verbouwing is een lager tongewelf aangebracht, onder het nog bewaarde middeleeuwse gewelf. Kansel en doophek zijn 19e-eeuws. Het orgel is uit 1880 met bijzondere ornamentatie, zoals de zwaan en engelen, en is nog in gebruik tijdens diensten en concerten.

Activiteiten

Fiets- en wandelroutes

Monumenten in de buurt

Klik op   voor de route naar dit monument