Fort de Bilt

Fort De Bilt werd in 1816-1819 gebouwd en kreeg in de 19de eeuw een groot wachthuis (1850), een bomvrije kazerne (1875) en remises. Uit de 20ste eeuw zijn de groepsschuilplaatsen en kazematten in gewapend beton. Een herdenkingsplaats herinnert eraan dat hier in de Tweede Wereldoorlog 140 verzetsstrijders zijn gefusilleerd. Na de oorlog diende het fort als gevangenkamp voor NSB-ers. Rondom het fort liggen nog enkele houten Kringenwetwoningen. Het fort is nu in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee (zuidzijde: niet voor publiek toegankelijk) en aan de noordzijde organiseert ProDemos een educatief programma voor kinderen (basisonderwijs) waarin zij ontdekken hoe je omgaat met beginselen van onze rechtsstaat. Welke regels gelden voor iedereen en hoe worden we het daarover eens? Dit wordt gekoppeld aan de leefwereld van kinderen en aan de geschiedenis van het fort.

Terug naar de route Fietsen langs Utrechtse forten

icon Verdedigingswerk
Verdedigingswerk

Type monument
Verdedigingswerk

Status monument
Rijksmonument

Functie
Oorspronkelijk: Fort
Huidig: Educatieve ruimte

Adres
Biltsestraatweg 160
3573 PS Utrecht

Monument geopend
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Website
forten.nl/forten/fort-de-bilt/

Activiteiten

Rondleiding op eigen gelegenheid
Speurtocht
Rondleiding op eigen gelegenheid