Open Monumentendag 2015: Kunst & Ambacht

Open Monumentendag 2015: Kunst & Ambacht

Op zaterdag 12 september is het in Utrecht Open Monumentendag. Het landelijk thema is dit jaar ‘Kunst & Ambacht’. Drie wandelroutes en diverse themarondleidingen leiden langs zeventig opengestelde monumenten. Dit jaar veel aandacht voor bijzondere interieurelementen, restauratiewerk en de ambachtslieden en kunstenaars die zich hier mee bezig houden. Maar ook voor cultuurpark Castellum Hogewoerd, dat in Leidsche Rijn open gaat.   

In Utrecht ligt het accent vooral op de ambachten áchter de kunst, zoals we die veel aantreffen in historische interieurs. Denk aan Paushuize met de indrukwekkende balzaal, de Fundatie van Renswoude in rococo-stijl, maar ook aan het hoofdpostkantoor in gave Amsterdamse Schoolstijl.

Hoe zijn dat fraaie stucwerk, die wandschilderingen en dat kunstige glas-in-lood tot stand gekomen? Terzake kundige gidsen vertellen over de bijzonderheden waar we gemakkelijk overheen kijken én de verhalen die er achter zitten.

Naast bijzondere interieurs zijn verschillende werkplaatsen en restauratie-ateliers te bezoeken waar ambachtsmensen aan het werk zijn.  Zo wordt in museum Catharijneconvent uitleg gegeven over de restauratie van de gestolen monstrans en is het restauratie-atelier van museum Speelklok geopend. Bij galerie Frank Welkenhuysen (van Kunst & Kitsch) worden gratis restauratie-adviezen gegeven.

Juniorgidsen

Naast de bekende Gildewandelingen worden dit jaar rondleidingen aangeboden door studenten kunstgeschiedenis en erfgoed. De thema’s richten zich op wanden en schilderingen, op gevels met bijzonder metselwerk en beelden, en op bijzondere plafonds met stucwerk of glas-in-lood.
Open Monumentendag Utrecht start dit jaar met een nieuw project: de Juniorgidsen! Leerlingen van de Kathedrale Koorschool zullen rondleidingen geven in hun eigen monumentale pand aan de Plompetorengracht en in het voormalige hoofdpostkantoor aan het Neude.

Van Dom tot Brom

In verschillende lezingen zullen deskundigen dieper ingaan op de onderwerpen van deze Open Monumentendag. Er kan keuze gemaakt worden voor de opkomst in de 19e eeuw van kunst en ambacht in de architectuur (Bettina van Santen in het postkantoor), voor het leven en werken van de edelsmid Brom (Rob Hufen in Drift 15), of voor de restauraties die de Domtoren in zijn lange leven heeft ondergaan (René de Kam, in de Domtoren). De lezingen zijn gratis.

Castellum Hoge Woerd

In Leidsche Rijn, op de plek waar de overblijfselen van een Romeins castellum nog in de grond rusten, is Castellum Hoge Woerd geopend. Bezoekers kunnen hier 3000 jaar geschiedenis herbeleven, het opgegraven Romeinse schip ‘De Meern 1’ bekijken, een Romeinse wachttoren beklimmen, of genieten van allerlei activiteiten en optredens.

De Open Monumentendag zal op zaterdag 10.00 uur worden geopend door het luiden van de Domklokken door monumentenwethouder Kees Geldof en leden van het Utrechtse Klokkenluidersgilde.

Het complete programma is te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die vanaf 2 september in de stad wordt verspreid.