Leren & Herwaarderen

Leren & Herwaarderen, dat zijn de sleutelwoorden tijdens de komende Open Monumentendag Utrecht. In totaal zullen ruim 40 monumenten tussen 10.00 en 17.00 uur gratis te bezoeken zijn.

Rondje Singel
Monumenten leren ons over het verleden. Zo wordt tijdens de Monumentendag aan de hand van iconische monumenten langs het water het verhaal van de Utrechtse singel verteld. Wellicht denkt niemand bij de singel direct aan een monument. Toch is de stadsbuitengracht – zoals de singel eigenlijk heet – een rijksmonument, het grootste van Utrecht zelfs. Langs de 6 kilometer lange singel komt bijna 900 jaar stadsgeschiedenis aan bod. De bolwerken Sonnenborgh en Manenburg, vertellen over de verdediging van de stad. De Stadsschouwburg en de voormalige gevangenis Wolvenplein tonen hoe er invulling werd gegeven aan die bolwerken toen ze hun militaire functie verloren hadden. Het Zocherpark illustreert hoe de stad in de 19e eeuw groeide en veranderde. De stedelijke vernieuwing van de jaren ’70 leidde tot de gedeeltelijke demping van de singel.
Begin september komt, na jaren van voorbereiding en werkzaamheden, het water weer terug en is de singel weer rond. De veranderende opvatting over wat gezond stedelijk leven is, heeft geleid tot een herwaardering van de singel.

Fietsen langs forten
Herwaardering komt ook tot uiting in het verhaal van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Veel van de Utrechtse forten stonden decennialang leeg en soms zelf op instorten totdat herbestemming in veel gevallen leidde tot restaureren. Inmiddels zijn de meeste forten weer volop in gebruik. De nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de UNESCO-werelderfgoedlijst is hiervan het ultieme voorbeeld.
Zes forten, verbonden aan de fietsroute, zijn tijdens de Open Monumentendag, op basis van een reservering, gratis te bezoeken.

Behalve de wandeling langs de singel en de fortenfietstocht, zijn ook monumenten in de binnenstad te bezoeken. Zoals de dit jaar geopende Post Utrecht, de bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude. Of de gebouwen van de voormalige Rijks Veeartsenijschool, zoals het Anatomiegebouw, de Paardenkathedraal of het Ooglijdersgasthuis. Waar eens geleerd werd, heeft herwaardering van deze monumentale panden geleid tot een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis.