35 jaar Open Monumentendag: Erfgoed voor Iedereen

We leven momenteel in een onzekere tijd. Toch kijken we alvast vooruit naar zaterdag 11 september, wanneer we weer een mooie Open Monumentendag Utrecht hopen te organiseren. Niet zomaar één, maar de 35e editie, en dat hopen we te vieren. Al 35 jaar lang openen op de tweede zaterdag van september vele tientallen Utrechtse monumenten voor iedereen hun deuren. We laten ons thema tijdens deze jubileumeditie dan ook aansluiten bij het Europese thema Inclusive Heritage: heritage for everyone.

Dat erfgoed voor iedereen is, is niet vanzelfsprekend. Veel panden die wij nu als monument kunnen bezoeken waren jaren- en soms zelfs eeuwenlang ontoegankelijk. Toch zijn er ook altijd panden geweest die juist gebouwd werden om hun deuren open te stellen voor anderen. Denk aan ziekenhuizen, gasthuizen en weeshuizen, of kerken, huisvesting voor armlastigen en daklozenopvang. Tijdens de komende Open Monumentendag zullen o.a. deze panden en hun verhalen centraal staan.

Om erfgoed inclusief te houden – en daadwerkelijk voor iedereen – is het belangrijk dat het mee beweegt en actueel blijft. De afgelopen jaren zijn er in Utrecht tal van ‘jonge’ monumenten bijgekomen, panden die gebouwd zijn na de Tweede Wereldoorlog en die in hun relatief korte bestaan een belangrijke plek hebben ingenomen in het verhaal van Utrecht. Tijdens komende Open Monumentendag zullen we ook deze monumenten bijzondere aandacht geven. Veel van deze panden staan buiten het centrum, waardoor we ook dit jaar weer grote delen van de stad bij ons programma hopen te kunnen betrekken.

We hopen van harte dat we met de openstelling van bijzondere panden en met vele bezoekers deze 35e editie door kunnen laten gaan, zodat we met recht kunnen vieren dat erfgoed voor iedereen is!