Kunst & Vermaak

Het thema van Open Monumentendag Utrecht is dit jaar ‘Kunst & Vermaak’. We sluiten hiermee aan bij het Europese thema ‘Arts & Entertainment’. Daarnaast heeft Utrecht ook een eigen thema, dat in het teken staat van 175 jaar Utrecht Spoorstad.

Op zaterdag 14 september a.s. tussen 10.00 en 17.00 uur worden bijna tachtig monumenten opengesteld, verdeeld over drie routes. In de binnenstad zijn twee wandelroutes uitgezet: ‘De Negen Muzen’ en ‘Vermaak Vroeger en Nu’. Daarnaast is er een fietsroute langs monumenten in Utrecht Oost en een speciale fietsroute ‘175 jaar Utrecht Spoorstad’. De Open Monumentendag wordt als vanouds opgeluisterd door muziek en een uitgebreid nevenprogramma.

De Negen Muzen
Al sinds de oudheid vormen de Negen Muzen de inspiratie voor allerlei vormen van kunst en vermaak. Dit jaar nemen zij ons ook bij de hand op de Open Monumentendag. Een monument dat letterlijk aan de muzen is gewijd is de Stadsschouwburg Utrecht; juniorgidsen nemen de  bezoekers mee achter de schermen van dit door Dudok ontworpen theater. Maar u kunt ze ook tegenkomen in een kerk, waar Polyhymnia – de muze van het gewijde lied – de inspiratiebron vormt.

Vermaak vroeger en nu
Veel kerken hebben de laatste jaren een andere functie gekregen. Zo is nu in de eeuwenoude Buurkerk het Museum Speelklok gevestigd en is de Westerkerk verbouwd tot hotel. Tal van monumenten zijn herbestemd voor hedendaagse vormen van vermaak. Wie bijvoorbeeld naar de film gaat in het Louis Hartlooper Complex betreedt feitelijk een voormalige politiepost; en waar nu de snookertafels van O.Z.E.B.I.  staan was vroeger een zwem- en badinrichting; in de Paardenkathedraal, waar ooit paarden revalideerden, vinden theatervoorstellingen plaats.

Spoorstad
De viering van Utrecht Spoorstad is aangegrepen om een aantal spoorwegmonumenten open te stellen, waaronder het grootste van Nederland: De Inktpot! Ook het sjieke Maliebaanstation is te bezoeken. Heel anders, maar zeker zo interessant zijn de spoorwegwerkplaatsen aan de 2e Daalsedijk en op het Werkspoorterrein.

Ook restauraties en verbouwingen bieden onverwachte kansen tot interessante openstellingen en rondleidingen. In deze categorie vallen dit jaar onder meer het voormalige Poppodium Tivoli, het Ooglijdersgasthuis en de Domtoren, die dankzij de restauratie allerlei geheimen prijsgeeft.