Vermaak vroeger en nu

Deze route bestaat uit een wandeling en een fietstocht. Centraal staat de veranderende functie van de monumenten. Het gaat dus om panden die ooit gebouwd zijn voor kunst en vermaak, maar nu een andere functie hebben, of omgekeerd: om panden die ooit voor een ander doel zijn gebouwd, maar nu in gebruik zijn voor kunst en vermaak.


Deze route leidt langs de volgende monumenten:

 • Geertekerk

  De 13e-eeuwse Geertekerk was een van de vier parochiekerken van Utrecht. Na een periode als paardenstal en kazerne te hebben gediend raakte het gebouw zwaar in verval.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Bar Walden

  In de kelder van Bar Walden zijn muurresten en fundamenten te zien van het Keizerlijk Paleis Lofen, dat in de 11e eeuw voor keizer Hendrik III is gebouwd.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Jacobikerk

  De Jacobikerk is Utrechts grootste parochiekerk en werd al gesticht rond 1170. De huidige kerk en toren zijn voornamelijk uit de 14e en 15e eeuw.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Voormalig poppodium Tivoli

  De statige gevel dateert van 1839 maar daarachter zijn nog delen aanwezig van het  13e-eeuwse Regulierenklooster.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Bartholomeus Gasthuis x

  Al vanaf de 14e eeuw worden hier langdurig zieken verpleegd. Het is daarmee het oudste gasthuis van Nederland dat ononderbroken als zodanig functioneert.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Broodhuis (voormalige Synagoge)

  Sinds 1793 maakte de joodse gemeenschap op deze plek gebruik van een voormalige schuilkerk, maar in 1849 mocht een ‘echte’ synagoge worden gebouwd.

  Zaterdag 12:30 - 16:15 uur | meer informatie


 • Louis Hartlooper Complex

  Deze voormalige politiepost werd in 1928 gebouwd naar een ontwerp van de Utrechtse architect J.I. Planjer.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Nieuwegracht 205, Refectiekamer

  Dit hoekpand uit 1651 vormde samen met de aangrenzende armenhuisjes de Kameren van Maria van Pallaes. In de huisjes zelf woonden de armlastigen en in dit pand bevond zich de bestuurskamer voor de regenten.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lepelenburg, Park

  Park Lepelenburg ontstond in de 19e eeuw toen omwille van de leefbaarheid en hygiëne de oude stadswallen en bastions werden ontmanteld.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Museum Catharijneconvent

  Het museum is gevestigd in het voormalige kloostercomplex van het Catharijneconvent en het Catharijnegasthuis.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Achter de Dom 14

  Tot de reformatie was dit een claustraal huis, bewoond door kanunniken van het Domkapittel. In de 19e eeuw is het in gebruik geweest als hoofdpostkantoor.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Ozebi: voormalig Overdekte Zwem en Bad Inrichting

  Lasergamen, snookeren, poolen en biljarten zijn de hedendaagse vormen van vermaak in Ozebi, dat in 1915 echter is gebouwd als gecombineerde Openbare Zwem en Bad Inrichting (OZEBI).

  Zaterdag 10:30 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Anatomiegebouw

  Dit Veterinair Anatomisch Instituut, onderdeel van de Rijks Veeartsenijschool die op dit terrein gevestigd zat, werd in 1918 ontworpen door Joseph Crouwel.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • De Paardenkathedraal

  Dit pand is in 1904 ontworpen door Cornelis Hendrik Peters (1847-1932) als manege voor de revalidatie van paarden. Het pand werd door zijn vorm en neogotische stijl al snel de ‘Paardenkathedraal’ genoemd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Ooglijdersgasthuis

  Dit monumentale pand werd in 1892 gebouwd als oogziekenhuis naar een ontwerp van D. Kruyf. Het gebouw is in een duidelijke neorenaissance stijl uitgewerkt, met zorgvuldige detaillering.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Huis Van Ravesteyn

  Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf in de stijl van het Nieuwe Bouwen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • University College Utrecht

  Tegenwoordig is dit de campus van het University College Utrecht. Internationale studenten studeren en wonen hier op het terrein van de voormalige Kromhoutkazerne.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Kromhoutkazerne

  Tot 1995 vormde de nieuwe Kromhoutkazerne – het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht – een geheel met de oude Kromhoutkazerne, waar nu het University College is gevestigd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • EXbunker

  De bomvrije commandobunker is gebouwd in 1943. Er is beweerd dat de bunker via een onderaardse gang verbonden was met de woning van NBS-burgemeester Van Ravenswaay.

  Zaterdag 12:00 - 17:00 uur | meer informatie