Vermaak vroeger en nu

Deze route bestaat uit een wandeling en een fietstocht. Centraal staat de veranderende functie van de monumenten. Het gaat dus om panden die ooit gebouwd zijn voor kunst en vermaak, maar nu een andere functie hebben, of omgekeerd: om panden die ooit voor een ander doel zijn gebouwd, maar nu in gebruik zijn voor kunst en vermaak.


Deze route leidt langs de volgende monumenten:

 • Faculty Club

  Dit 15e-eeuwse claustrale huis staat bekend om zijn robuuste toren. Tijdens de Franse bezetting aan het begin van de 19e eeuw was dit de woning van de prefect van Lodewijk Napoleon, toenmalig koning van ons land.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Domtoren

  De bouw van het meest iconische Utrechtse bouwwerk  begon in 1321. De ruim 112 meter hoge toren was tot de storm in 1674 met de Domkerk verbonden. De komende jaren wordt de toren gerestaureerd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • VVV Utrecht

  Vroeger stond hier een kanunnikenhuis van het Domkapittel. Restanten daarvan zijn nog te zien door de glazen plaat in de winkel.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Bar Walden

  In de kelder van Bar Walden zijn muurresten en fundamenten te zien van het Keizerlijk Paleis Lofen, dat in de 11e eeuw voor keizer Hendrik III is gebouwd.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Flora’s Hof

  In de tuin van het voormalig bisschoppelijk paleis begon tuinarchitect Hendrik van Lunteren in 1803 een kwekerij, waaraan de tuin zijn naam ontleent.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Winkel van Sinkel

  De Winkel van Sinkel is een van de oudste Nederlandse warenhuizen. Gebouwd in 1837-1839 naar ontwerp van P. Adams. Vier in Engeland gegoten ijzeren vrouwenbeelden ondersteunen de neoclassicistische gevel. Deze kariatiden werden destijds met de stadskraan, die beneden op de werf stond, naar boven gehesen. De middeleeuwse kraan brak daarbij af en werd nooit meer […]

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Jacobikerk en -toren

  De Jacobikerk is Utrechts grootste parochiekerk en werd gesticht rond 1170. De huidige kerk en toren zijn voornamelijk uit de 14e en 15e eeuw.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Westerkerk

  In 1891 betrok de Doleantiegemeente de nieuwe Westerkerk. Het gebouw is in eclectische stijl ontworpen met neoclassicistische elementen. Een groot houten tongewelf overkluist de gehele kerkzaal.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Sociëteit ‘De Vereeniging’

  Op de plek van de huidige herensociëteit stond een middeleeuws huis van het kapittel van de tegenoverliggende St. Mariekerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Eloyen Gasthuis

  St. Eloyen was de beschermheilige van het Utrechtse Smedengilde. In 1440 betrok het gilde dit pand om er haar behoeftige gildebroeders te kunnen verzorgen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Voormalig poppodium Tivoli

  De statige gevel dateert van 1839 maar daarachter zijn nog delen aanwezig van het  13e-eeuwse Regulierenklooster.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Doopsgezinde Kerk

  Aanvankelijk was op deze plaats een bierbrouwerij (De Witte Leeuw) gevestigd. In 1772 kocht de Doopsgezinde Gemeente het complex om een schuilkerk te bouwen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Bartholomeus Gasthuis

  Al vanaf de 14e eeuw worden hier langdurig zieken verpleegd. Het is daarmee het oudste gasthuis van Nederland dat ononderbroken als zodanig functioneert.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Broodhuis (voormalige Synagoge)

  Sinds 1793 maakte de joodse gemeenschap op deze plek gebruik van een voormalige schuilkerk, maar in 1849 mocht een ‘echte’ synagoge worden gebouwd.

  Zaterdag 12:30 - 16:15 uur | meer informatie


 • Geertekerk

  De 13e-eeuwse Geertekerk was een van de vier parochiekerken van Utrecht. Na de Reformatie werd de kerk gebruikt als paardenstal en kazerne, pas in de 19e eeuw weer als kerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Louis Hartlooper Complex

  Deze voormalige politiepost werd in 1928 gebouwd naar een ontwerp van de Utrechtse architect J.I. Planjer.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Atelier Manenburg

  Manenburg was één van de bastions die rond 1550 in opdracht van keizer Karel V werden gebouwd. In de loop der tijd verloor het zijn militaire functie.

  Zaterdag 12:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Nieuwegracht 205

  Dit hoekpand uit 1651 vormde samen met de aangrenzende armenhuisjes de Kameren van Maria van Pallaes: huisjes voor armlastigen. In het hoekpand bevond zich de bestuurskamer voor de regenten.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Sonnenborgh, museum & sterrenwacht

  Het best bewaarde 16e-eeuwse bastion is, nadat het haar militaire functie als verdedigingswerk verloor, voor vele doeleinden gebruikt. In 1639 stichtte hoogleraar plantenkunde Henricus Regius hier een Hortus Botanicus.

  Zaterdag 10:30 - 13:00 uur | meer informatie


 • Gasthuis Leeuwenbergh

  In 1567 werd dit als pesthuis gebouwd met geld uit de nalatenschap van Agnes van Leeuwenberch. Het pand bestaat uit een tweebeukige ruimte met enkele bijgebouwen.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie


 • Bruntenhof, tuin

  De kameren van de Bruntenhof werden in 1621 door advocaat Frederik Brunt gesticht op het erf van zijn huis Klein Lepelenburg, waarvan de 14e-eeuwse restanten in het hoofdgebouw zijn bewaard.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lepelenburg, Park

  Park Lepelenburg ontstond in de 19e eeuw toen omwille van de leefbaarheid en hygiëne de oude stadswallen en bastions werden ontmanteld.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Museum Catharijneconvent

  Het museum is gevestigd in het voormalige Catharijneconvent en Catharijnegasthuis.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Utrechts Archief

  Het Utrechts Archief zit in het voormalige gerechtsgebouw van Utrecht, dat op zijn beurt intrek had genomen in wat ooit de 11e-eeuwse Paulusabdij was geweest.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Huize Molenaar

  Na de afbraak van de Pauluskerk – onderdeel van de Paulusabdij – werd in 1707 dit huis gebouwd. In 1892 vestigde Jacob Molenaar zich in dit 18e-eeuwse patriciërshuis als zelfstandig kok.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie


 • Achter de Dom 14

  Tot de reformatie was dit een claustraal huis, bewoond door kanunniken van het Domkapittel. In de 19e eeuw is het in gebruik geweest als hoofdpostkantoor.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Ozebi: voormalig Overdekte Zwem en Bad Inrichting

  Lasergamen, snookeren, poolen en biljarten zijn de hedendaagse vormen van vermaak in Ozebi, dat in 1915 echter is gebouwd als gecombineerde Openbare Zwem en Bad Inrichting (OZEBI).

  Zaterdag 10:30 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Anatomiegebouw

  Het Veterinair Anatomisch Instituut, onderdeel van de Rijks Veeartsenijschool, werd in 1918 ontworpen door Joseph Crouwel.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • De Paardenkathedraal

  Dit pand is in 1904 ontworpen door C.H. Peters (1847-1932) als manege voor de revalidatie van paarden. Het pand werd door zijn vorm en neogotische stijl al snel de ‘Paardenkathedraal’ genoemd.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie


 • Ooglijdersgasthuis

  Het monumentale pand is in 1892 gebouwd als oogziekenhuis naar ontwerp van D. Kruyf.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Erasmuslaan 9

  Deze woningen werden zes jaar na het Rietveld- Schröderhuis door Rietveld ontworpen. Eén van de huizen richtte hij zelf in om de verkoop te stimuleren van zowel de huizen als zijn meubelontwerpen.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Museumhuis van Ravesteyn

  Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf in de stijl van het Nieuwe Bouwen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • University College Utrecht

  Tegenwoordig is dit de campus van het University College Utrecht. Internationale studenten studeren en wonen hier op het terrein van de voormalige Kromhoutkazerne.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Kromhoutkazerne

  Tot 1995 vormde de nieuwe Kromhoutkazerne – het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht – een geheel met de oude Kromhoutkazerne, waar nu het University College is gevestigd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • EXbunker

  De bomvrije commandobunker is gebouwd in 1943. Er is beweerd dat de bunker via een onderaardse gang verbonden was met de woning van NBS-burgemeester Van Ravenswaay.

  Zaterdag 12:00 - 17:00 uur | meer informatie