Symbolen in de stad

Utrecht kent een groot aantal monumenten met een symbolische waarde. Tijdens de Open Monumentendag zijn weer vele gebouwen met religieuze symboliek zoals kerken, gasthuizen, weeshuizen en kameren voor armen en ouderen opengesteld. Ook symbolen van weerbaarheid openen hun deuren, waaronder twee bastions die deel uitmaakten van de gordel van steen die Utrecht in de 16e eeuw opwierp om zich tegen vijanden te beschermen. U kunt niet alleen het technisch vernuft waarmee ze zijn gebouwd bewonderen, maar ook de sterrenwacht en het beeldhouwersatelier die in deze bolwerken onderdak hebben gevonden.

N.B. Zie voor routebeschrijving en routekaart de Monumentenkrant.


Deze route leidt langs de volgende monumenten: