Sporen van Europese geschiedenis

Deze wandelroute brengt u onder meer langs monumenten waar u sporen van de Europese geschiedenis zult tegenkomen. Het zijn monumenten die enerzijds karakteristiek zijn voor Utrecht en anderzijds laten zien hoe de stad onlosmakelijk verbonden is met Europa. In deze route zijn ook de themapanden opgenomen met een ‘beladen verleden’.


Deze route leidt langs de volgende monumenten:

 • Flora’s Hof / Restauratieatelier Museum Speelklok

  In de voormalige tuin van het bisschoppelijk paleis begon de bekende tuinarchitect Hendrik van Lunteren in 1803 een kwekerij.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • VVV Utrecht

  Dit pand staat op de resten van een kanunnikenhuis van het Domkapittel, die nog te zien zijn door een glazen plaat in de vloer.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Kromme Nieuwegracht 80, Universiteit Utrecht

  Van buiten zou je het niet zeggen, maar het grote grachtenpand aan de Kromme Nieuwegracht 80 bevat een sterk staaltje moderne architectuur.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Pieterskerk

  De romaanse Pieterskerk uit 1048 is de oudste nog bestaande kerk van Utrecht. De crypte (ondergrondse ruimte) heeft gebeeldhouwde zuilen onder het hoogkoor en 12e-eeuwse reliëfs naast de trap.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Drift 27, Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  Van 1781 tot 1789 woonde hier Joan Gideon Loten, gouverneur van Celebes (nu Sulawesi) en Ceylon (nu Sri Lianka).

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Wolvenpleingevangenis

  Gevangenis Wolvenplein werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als Untersuchungs- und Strafgefängnis.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Jacobikerk en -toren

  De Jacobikerk, Utrechts grootste parochiekerk, werd gesticht rond 1170. De huidige kerk en toren zijn voornamelijk 14e/15e-eeuws.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Janskerkhof 3

  Janskerkhof 3, Universiteit Utrecht

  Achter de natuurstenen poort uit 1643 is het Law College te vinden.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Willibrordkerk

  De bouw van de Willibrordkerk startte in 1895 naar neogotisch ontwerp van Alfred Tepe.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Stadhuis

  Vanaf de Middeleeuwen heeft in dit complex het Utrechtse stadsbestuur gezeteld, vele internationale gasten en beroemdheden hebben hier hun voetsporen nagelaten: van Karel V tot Napoleon en Henk Westbroek.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Winkel van Sinkel

  De Winkel van Sinkel vinden we aan de Oudegracht, waar vanaf de 17e eeuw handelswaren uit Azie en Amerika werden gelost.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Buurtoren

  De 55 meter hoge toren, behorende bij de Buurkerk, stamt uit 1388.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Eloyen Gasthuis

  St. Eloyen was de beschermheilige van het Utrechtse Smedengilde. In 1440 betrok het gilde dit pand om er haar behoeftige gildebroeders te verzorgen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Herensociëteit De Vereeniging

  Op de plek van de huidige herensociëteit stond een middeleeuws huis van het kapittel van de tegenoverliggende St. Mariekerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Duitse Huis

  De Duitse Ridderorde Balije van Utrecht is in de 13e eeuw ontstaan toen Katholieke ridders tijdens de kruistochten een hospitaal oprichtten.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Grand Hotel Karel V (verwijderen)

  De plek die we nu kennen als Grand Hotel Karel V heeft meerdere bijzondere rollen gehad in de Europese geschiedenis.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Bartholomeus Gasthuis x

  Al vanaf de 14e eeuw worden hier langdurig zieken verpleegd. Het is daarmee het oudste gasthuis van Nederland dat ononderbroken als zodanig functioneert.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Broodhuis

  Sinds 1793 maakte de joodse gemeenschap op deze plek gebruik van een oude schuilkerk, maar in 1849 mocht een ‘echte’ synagoge worden gebouwd.

  Zaterdag 12:30 - 16:15 uur | meer informatie


 • Geertekerk

  De Geertekerk was in de Middeleeuwen een van de vier parochiekerken van de stad.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Sterrenburg

  Vanaf 1550 werd de Utrechtse stadswal in opdracht van keizer Karel V verstevigd met een viertal bastions, waarvan Sterrenburg er één was.

  Zaterdag 10.00 - 17.00 uur | meer informatie


 • Atelier Manenburg

  Manenburg was ook één van de bastions die rond 1550 in opdracht van keizer Karel V werden gebouwd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Nicolaikerk

  In de Nicolaikerk is een gebrandschilderd raam te zien van Piet Kok. Op dit raam zien we Johan Brouwer, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

  Zaterdag 10:00 - 14:00 uur | meer informatie


 • Kameren van Maria van Pallaes

  De kameren van Maria van Pallaes vormden een rijtje van twaalf vrijwoningen (vrij van huur) die in 1651 werden gebouwd in opdracht van Maria van Pallaes.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Oudegracht 265

  Het huis Oudegracht 265 op de hoek van de Brandstraat is de voormalige rooms-katholieke Paus Adriaan School uit 1911 die zo’n tachtig jaar later werd verbouwd tot appartementen.

  Zaterdag 12:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Doopsgezinde Kerk

  Van de buitenkant lijkt dit pand een statig herenhuis, aan de binnenkant wordt echter duidelijk dat dit een kerk is.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Utrechts Monumentenfonds

  De voormalige pastorie van de schuilkerk OLV van de H. Rozenkrans is bezit van het Utrechts Monumenten Fonds.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Catharinakathedraal

  Sinds 1853 is dit de kathedrale kerk van het Rooms-Katholieke aartsbisdom Utrecht.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Bruntenhof

  De kameren van de Bruntenhof werden in 1621 door advocaat Frederik Brunt gesticht op het erf van zijn huis Klein Lepelenburg, waarvan de 14e-eeuwse restanten in het hoofdgebouw bewaard zijn.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Utrechts Archief

  Waar nu het Utrechts Archief te vinden is, huisde voorheen de Rechtbank. In de kelder zijn nog de cellen te zien van het gerechtshof.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lutherse Kerk

  In 1745 werd de middeleeuwse St. Ursulakapel van het Abraham Doleklooster verbouwd en uitgebreid tot Lutherse kerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Huize Molenaar

  Na afbraak van de Pauluskerk, onderdeel van de Paulusabdij, werd in 1707 dit huis gebouwd.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie