Overige monumenten

We hebben in verband met het Coronavirus besloten om niet alle monumenten aan een route te koppelen zodat de aandacht primair ligt op een voor iedereen verantwoord bezoek aan de verschillende panden. Onderstaande monumenten, in de binnenstad van Utrecht, zijn op basis van een reservering individueel te bezoeken.

Ook buiten het centrum zijn enkele monumenten opengesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Houtzaagmolen De Ster in Utrecht West of Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn.


 • Domkerk

  De gotische Domkerk werd gebouwd tussen 1254 en 1525, nadat een brand delen van de hier gelegen romaanse kerk verwoeste. De hoge Domtoren was al in 1382 gereed.

  Zaterdag 10:00 - 14:00 uur | meer informatie


 • Domtoren

  De bouw van Utrechts meest iconische bouwwerk begon in 1321. De ruim 112 meter hoge toren was tot de storm in 1674 met de Domkerk verbonden.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Pandhof

  De Pandhof met gotische kruisgang dateert uit de 14e en 15e eeuw. Het vormde de verbinding tussen de Domkerk en de Kapittelzaal, nu onderdeel van het Academiegebouw.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Flora’s Hof

  In de tuin van het voormalig bisschoppelijk paleis begon tuinarchitect Hendrik van Lunteren in 1803 een kwekerij, waaraan de tuin nu zijn naam ontleend.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Catharinakathedraal

  De bouw van de voormalige kerk van het Karmelieten- en later Catharijneklooster was rond 1550 voltooid. Na de Reformatie stond de kerk lang leeg.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Museum Catharijneconvent

  Het museum is gevestigd in het voormalige kloostercomplex van het Catharijneconvent en het Catharijnegasthuis. In het gasthuis werden al vanaf de 13e eeuw zieken verzorgd door de kloosterlingen.

  Zaterdag 11:30 - 16:30 uur | meer informatie


 • Pieterskerk

  De romaanse Pieterskerk uit 1048 is de oudste nog bestaande kerk van Utrecht. Bijzonder zijn onder meer de rode zandstenen zuilen uit één stuk met dobbelsteenkapitelen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Jacobikerk

  De Jacobikerk is Utrechts grootste parochiekerk en werd al gesticht rond 1170. De huidige kerk en toren zijn voornamelijk uit de 14e en 15e eeuw.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Utrechts Archief

  Het Utrechts Archief zit in het voormalige gerechtsgebouw van Utrecht, dat op haar beurt intrek had genomen in wat ooit de 11e-eeuwse Paulusabdij was geweest.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lutherse Kerk

  In 1412 stichtte Abraham Dole, een rijke Utrechter, hier het St. Ursulaklooster voor vrouwen met bijbehorende kapel. In 1745 is die kapel verbouwd en uitgebreid tot de huidige Lutherse kerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Sociëteit ‘De Vereeniging’

  Op de plek van de huidige herensociëteit stond een middeleeuws huis van het kapittel van de tegenoverliggende St. Mariekerk. In het pand bevinden zich nog tufstenen resten uit de twaalfde eeuw.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Nicolaikerk

  De 12e-eeuwse Nicolaikerk was de tweede parochiekerk van Utrecht (na de Buurkerk). De romaanse kerk werd in de 15e eeuw verbouwd tot een gotische hallenkerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Pandhof St. Marie

  Deze tuin met bijbehorende kloostergang in Romaanse stijl behoorde tot de middeleeuwse Mariakerk. De kerk werd op initiatief van Napoleon gesloopt vanaf 1813.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Willibrordkerk

  De bouw van de Willibrordkerk startte in 1895 naar neogotisch ontwerp van de bekende architect Alfred Tepe. Het sobere exterieur vormt een groot contrast met het zeer rijk gedecoreerde interieur.

  Zaterdag 13:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Paushuize

  In 1517 gaf de in Utrecht geboren kardinaal Adriaan Florisz. vanuit Spanje opdracht tot de bouw van dit huis in laatgotische stijl. De poort en de brug zijn in 1633 gebouwd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Huis Van Ravesteyn

  Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf. Uitgangspunt was de stijl van het Nieuwe Bouwen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Houtzaagmolen De Ster

  Het complex omvat een erf met houtzaagmolen, molenaars- en knechtwoning, houtloodsen, scheepshelling, smalspoor en balkenhaven. De onderbouw van de molen dateert uit 1721.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Broederschapshuisjes

  De onlangs geheel opgeknapte broederschapshuisjes zijn tussen 1599 en 1624 gebouwd als armenwoningen.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Castellum Hoge Woerd

  Van de 1e tot de 3e eeuw werd de grens van het Romeinse Rijk (de limes) in deze streken gevormd door de Rijn. Deze grens werd bewaakt door 20 castella (forten).

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie