Overige monumenten

Een aantal monumenten valt buiten de routes, maar is zeker een bezoekje waard. Hieronder vallen een aantal ambachtsateliers, de Westerkerk en het monumentale EXbunker.