Kunstenaars & Ambachtslieden

De vervaardiging van een gebouw was zelden een zaak van de architect alleen. De bouw, inrichting en decoratie van een pand betrof veelal een nauwe samenwerking tussen architect, schilder, beeldhouwer en houtsnijder. Met de moderne technieken van het huidige tijdperk dreigt het ambacht verdrongen te worden door computerberekeningen en 3D-printers. Hoe wordt oude vakkennis bewaard voor de toekomst? De route ‘Kunstenaars en Ambachtslieden’ biedt de mogelijkheid verschillende ateliers te bezoeken en de ambachtslieden van nu te ontmoeten.


Deze route leidt langs de volgende monumenten:

 • Domkerk

  Deze gotische kerk werd gebouwd tussen 1254 en 1525 als zetel van de bisschop van Utrecht.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • VVV Utrecht

  Dit pand staat op de resten van een kanunnikenhuis van het Domkapittel, die nog te zien zijn door een glazen plaat in de vloer.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Drift 15, Universiteit Utrecht

  Oorspronkelijk een claustraal huis van het kapittel van de Janskerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Drift 27, Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  Van 1781 tot 1789 woonde hier Joan Gideon Loten, gouverneur van Celebes (nu Sulawesi) en Ceylon (nu Sri Lianka).

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Stadhuis

  Vanaf de Middeleeuwen heeft in dit complex het Utrechtse stadsbestuur gezeteld, vele internationale gasten en beroemdheden hebben hier hun voetsporen nagelaten: van Karel V tot Napoleon en Henk Westbroek.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Winkel van Sinkel

  De Winkel van Sinkel vinden we aan de Oudegracht, waar vanaf de 17e eeuw handelswaren uit Azie en Amerika werden gelost.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Eloyen Gasthuis

  St. Eloyen was de beschermheilige van het Utrechtse Smedengilde. In 1440 betrok het gilde dit pand om er haar behoeftige gildebroeders te verzorgen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Herensociëteit De Vereeniging

  Op de plek van de huidige herensociëteit stond een middeleeuws huis van het kapittel van de tegenoverliggende St. Mariekerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Doopsgezinde Kerk

  Van de buitenkant lijkt dit pand een statig herenhuis, aan de binnenkant wordt echter duidelijk dat dit een kerk is.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Atelier Manenburg

  Manenburg was ook één van de bastions die rond 1550 in opdracht van keizer Karel V werden gebouwd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie