Kunstenaars & Ambachtslieden

De vervaardiging van een gebouw was zelden een zaak van de architect alleen. De bouw, inrichting en decoratie van een pand betrof veelal een nauwe samenwerking tussen architect, schilder, beeldhouwer en houtsnijder. Met de moderne technieken van het huidige tijdperk dreigt het ambacht verdrongen te worden door computerberekeningen en 3D-printers. Hoe wordt oude vakkennis bewaard voor de toekomst? De route ‘Kunstenaars en Ambachtslieden’ biedt de mogelijkheid verschillende ateliers te bezoeken en de ambachtslieden van nu te ontmoeten.