Fortenroute

Fietsroute (ca. 25 km)
De route komt langs 9 forten rond Utrecht die behoren tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze 85 kilometer lange verdedigingslinie, aangelegd vanaf 1815 en tot 1940 gebruikt, loopt van het huidige IJsselmeer tot de Biesbosch. Rond Utrecht liggen twee kringen van forten die samen met de kanalen, sluizen, dijken en inundatiekommen de Stelling van Utrecht vormen. De binnenste ring dateert uit het begin van de aanleg (rond 1820), rond 1870 is rond Utrecht een tweede ring forten aangelegd. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is uniek in de wereld en staat sinds juli 2021 op de UNESCO Werelderfgoedlijst!

Klik hier voor de gehele fietsroute. Klik hier voor de kaart van deze route.


Deze route leidt langs de volgende monumenten:

 • Fort aan de Klop

  Dit fort werd in 1850-1852 gebouwd op een belangrijk kruispunt van water- en verkeerswegen waarover de stad Utrecht bereikbaar was. Het meest in het oog springend is het bomvrije wachthuis in het midden van het terrein.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Fort de Gagel

  Fort de Gagel bestond al vanaf ca. 1820 als aarden verdedigingswerk om de Klopvaart en de Gageldijk te beschermen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Blauwkapel Oecumenische Onderwegkerk

  Dit 15e-eeuwse kerkje met blauw plafond werd in de volksmond de ‘Blaauwe Capel’ genoemd. Zo kreeg het zijn naam, net als het dorp en later het omliggende fort, dat er in de periode 1818-1821 om heen is gebouwd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Fort Blauwkapel

  Op het fort bevinden zich o.a. een bomvrij wachthuis (1852), een bomvrije kazerne (1874), een militaire loods (1883), een fortwachterswoning en groepsschuilplaatsen en een mitrailleurkazemat uit diverse perioden.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Fort de Bilt

  Dit fort werd gebouwd in de jaren 1816-1819 op de uitvalsweg vanuit Utrecht richting de Bilt.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Botanische Tuinen Utrecht en Fort Hoofddijk

  Dit fort uit 1877-1879 is onderdeel van de tweede fortenring.

  Zaterdag 10:00 - 16:30 uur | meer informatie


 • Lunet I

  Dit fort is een van de ‘Vier Lunetten op de Houtense vlakte’, een hoger gelegen deel dat niet onder water gezet kon worden.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lunet II

  Lunet II (1819-1921) is in opzet en vorm vrijwel identiek aan Lunet I. In aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werd er begonnen met de aanleg van groepsschuilplaatsen maar die zijn nooit voltooid.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lunet III

  Dit fort (1819-1821) maakt tegenwoordig, samen met Lunet IV, deel uit van het Beatrixpark in de wijk Lunetten (vernoemd naar de vier forten).

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lunet IV

  Lunet IV (1824-1826) heeft aan de noord- en zuidzijdeflank kazematten en wordt omringd door een gracht met toegangsbrug.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie