Erfgoed voor Iedereen

Onderstaande monumenten zijn niet onderdeel van een wandel- of fietsroute maar vandaag wel degelijk te bezoeken. Sommige van deze panden zijn het hele jaar door open, anderen openen eenmalig hun deuren, maar allemaal zijn ze onderdeel van ons erfgoed. Of het nu is om in te werken, recreëren, zingen, bidden, vergaderen, eten of slapen, deze monumenten zijn een levend onderdeel van onze stad en geven daardoor elk op eigen manier invulling aan het thema Erfgoed voor Iedereen.


 • Buurkerktoren

  De 55 meter hoge toren, behorende bij de Buurkerk, stamt uit 1388. Het exterieur is sober in vroeggotische stijl en straalt soliditeit uit.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Willibrordkerk

  De bouw van de Willibrordkerk startte in 1895 naar neogotisch ontwerp van de bekende architect Alfred Tepe. Het sobere exterieur vormt een groot contrast met het zeer rijk gedecoreerde interieur.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Paushuize

  In 1517 gaf de in Utrecht geboren kardinaal Adriaan Florisz. vanuit Spanje opdracht tot de bouw van dit huis in laatgotische stijl.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie


 • Domkerk

  De bouw van Utrechts meest iconische bouwwerk begon precies 700 jaar geleden, in 1321. De ruim 112 meter hoge toren was tot de storm in 1674 met de Domkerk verbonden.

  Zaterdag 10:00 - 14:00 uur | meer informatie


 • St. Catharinakathedraal

  De bouw van de voormalige kerk van het Karmelieten- en later Catharijneklooster was rond 1550 voltooid.

  Zaterdag 10:00 - 12:00 uur | meer informatie


 • Pieterskerk

  De romaanse Pieterskerk uit 1048 is de oudste nog bestaande kerk van Utrecht.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lutherse Kerk

  In 1412 stichtte Abraham Dole, een rijke Utrechter, hier het St. Ursulaklooster met bijbehorende kapel voor vrouwen. In 1745 is die kapel verbouwd en uitgebreid tot de huidige Lutherse kerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Jacobikerk en- toren

  De Jacobikerk is Utrechts grootste parochiekerk en werd al gesticht rond 1170. De huidige kerk en toren zijn voornamelijk uit de 14e en 15e eeuw.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Stadhuis

  Het stadhuis ontstond in de 16e eeuw door samenvoeging van middeleeuwse woonhuizen. Door de eeuwen heen is het complex vele malen verbouwd en uitgebreid, totdat het dit gehele bouwblok innam.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Doopsgezinde Kerk

  Aanvankelijk was hier een kroeg en bierbrouwerij ‘De Witte Leeuw’ gevestigd. In 1772 kocht de Doopsgezinde Gemeente het om een schuilkerk te bouwen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Eloyen Gasthuis

  St. Eloyen was de beschermheilige van het Utrechtse Smedengilde. In 1440 betrok het gilde dit pand om er haar behoeftige gildebroeders te kunnen verzorgen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Utrechts Archief

  Het Utrechts Archief zit in het voormalige gerechtsgebouw van Utrecht, dat op haar beurt intrek had genomen in wat ooit de 11e-eeuwse Paulusabdij was geweest.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Winkel van Sinkel

  De Winkel van Sinkel is een van de oudste Nederlandse warenhuizen. Gebouwd in 1837-1839 naar ontwerp van P. Adams. Vier in Engeland gegoten ijzeren vrouwenbeelden ondersteunen de neoclassicistische gevel. Deze zogeheten kariatiden werden destijds met de stadskraan die beneden op de werf stond naar boven gehesen. De middeleeuwse kraan brak daarbij en werd nooit meer […]

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Huize Molenaar

  Na de afbraak van de Pauluskerk – onderdeel van de Paulusabdij – werd dit huis in 1707 gebouwd.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie


 • VVV Utrecht

  Vroeger stond hier een kanunnikenhuis van het Domkapittel. Restanten daarvan zijn nog te zien onder de glazen plaat in de winkel.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Academiegebouw

  Het Academiegebouw is gebouwd in 1891-1894 in neorenaissance-stijl en geschonken door de bewoners van Utrecht.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Faculty Club

  Dit vijftiende-eeuwse claustrale huis staat bekend om zijn robuuste toren. Tijdens de Franse bezetting aan het begin van de 19e eeuw was dit de woning van de prefect van Lodewijk Napoleon.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Pandhof van de Dom

  De Pandhof met gotische kruisgang dateert uit de 14e en 15e eeuw. Het vormde de verbinding tussen de Domkerk en de Kapittelzaal, nu onderdeel van het Academiegebouw.

  Zaterdag 10.00 - 17.00 uur | meer informatie


 • Wolvenpleingevangenis

  De Penitentiaire Inrichting Wolvenplein, gebouwd op het bolwerk Wolvenburg, dateert uit 1856. Voorheen werden gevangenen opgesloten in de verschillende stadspoorten en -torens, zoals de Plompetoren.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Pandhof St. Marie

  Deze tuin met bijbehorende kloostergang in Romaanse stijl behoorde tot de middeleeuwse Mariakerk. De kerk werd op initiatief van Napoleon gesloopt vanaf 1813.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Houtzaagmolen De Ster

  Het complex omvat een erf met houtzaagmolen, molenaars- en knechtwoning, houtloodsen, scheepshelling, smalspoor en balkenhaven.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Doelencomplex

  Het Doelencomplex dateert van 1337. Ontstaan als een zusterhuis voor vrouwen die teruggetrokken wilden leven zonder de kloostergelofte af te leggen, werd het in 1414 een echt klooster.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Domtoren

  De bouw van Utrechts meest iconische bouwwerk begon in 1321. De ruim 112 meter hoge toren was tot de storm in 1674 met de Domkerk verbonden.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Flora’s Hof en Restauratieatelier Museum Speelklok

  In de tuin van het voormalig bisschoppelijk paleis begon tuinarchitect Hendrik van Lunteren in 1803 een kwekerij, waaraan de tuin nu zijn naam ontleend.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Centraal Museum

  Het Centraal Museum is in 1830 opgericht en sinds 1921 (100 jaar) gevestigd in dit voormalige Agnietenklooster, dat nog goed herkenbaar is aan het exterieur en delen van het interieur.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Gertrudiskathedraal en -kapel

  Na de Reformatie werd de openlijke viering van de katholieke mis verboden. De katholieken kwamen bijeen in schuilkerken. De mooiste 17e-eeuwse schuilkerk van Nederland was de Gertrudiskapel.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Atelier Manenburg

  Manenburg was één van de bastions die rond 1550 in opdracht van keizer Karel V werden gebouwd.

  Zaterdag 12:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Westerkerk (Bunk Hotels)

  Deze voormalige kerk werd in 1891 gebouwd met het gezicht naar de singel. Het gebouw is in eclectische stijl ontworpen en heeft neoclassicistische elementen. Een groot houten tongewelf overkluist de gehele kerkzaal.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Nicolaikerk

  De 12e-eeuwse Nicolaikerk was de tweede parochiekerk van Utrecht. De romaanse kerk werd in de 15e eeuw verbouwd tot een gotische hallenkerk, waardoor het huidige interieur een mix tussen die twee stijlen is.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Sonnenborgh, museum & sterrenwacht

  Dit is het best bewaarde 16e-eeuwse bastion, mede omdat het – nadat het haar militaire functie als verdedigingswerk verloor – voor veel andere doeleinden is gebruikt.

  Zaterdag 10:30 - 15:30 uur | meer informatie


 • Het Utrechts Monumentenfonds

  Dit 17e eeuwse pand is vermoedelijk een pastorie geweest, horend bij de voormalige schuilkerk aan de hierachter gelegen Dorstige Hartsteeg.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Sociëteit ‘De Vereeniging’

  Op de plek van de huidige herensociëteit stond een middeleeuws huis van het kapittel van de tegenoverliggende St. Mariekerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Huis Van Ravesteyn

  Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf in de stijl van het Nieuwe Bouwen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Erasmuslaan 5

  In de jaren twintig kwam het Nieuwe Bouwen op, een functionele bouwstijl, wars van versierselen en gericht op een maximale toetreding van licht en lucht.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Het Stadsklooster

  De kerk werd vanaf 1902-1903 gebouwd naar een ontwerp van J. Cuyers en J. Stuyt in een periode dat de wijk Lombok ontstond. De toren werd in 1924 voltooid.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • De Inktpot

  De Inktpot is de naam van het iconische hoofdkantoor van ProRail. Het is het grootste bakstenen gebouw van Nederland. Het pand werd tussen 1919 en 1921 gebouwd in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

  Zaterdag 10:00 - 17:45 uur | meer informatie


 • Domplein 4-5/Paleis Lofen (Vismarkt 17-18)

  Op de plek van het huidige pand Domplein 4-5 stond ooit het middeleeuwse Huis de Rode Poort.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Bibliotheek Neude

  Het in 2019 geopende Post Utrecht, gevestigd in het voormalige postkantoor op de Neude, heeft een nieuwe impuls gegeven aan de herwaardering van het monumentale pand in Amsterdamse Schoolstijl.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Stadhuisbrug 5, Green-UP

  Het pand waar ooit magazijn De Zon in zat, werd van 1919-1924 verbouwd door architect Houtzagers voor de zwagers Vroom en Dreesmann. Typerend is de glas-in-loodkap in het interieur.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Broederschapshuisjes

  De onlangs geheel opgeknapte broederschapshuisjes zijn tussen 1599 en 1624 gebouwd als armenwoningen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Castellum Hoge Woerd

  Van de 1e tot de 3e eeuw werd de grens van het Romeinse Rijk (de limes) in deze streken gevormd door de Rijn. Deze grens werd bewaakt door 20 castella (forten).

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Boerderij De Hoef

  De boerderij is gebouwd in 1900 en sindsdien nauwelijks veranderd. Alleen de stalvensters en het woongedeelte zijn enigszins gemoderniseerd.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie


 • Torenpleinkerk

  De eerste kerk werd hier rond het jaar 1000 gebouwd. De huidige kerktoren dateert uit de 13e eeuw, het schip werd in 1971 herbouwd.

  Zaterdag 10.00 - 17.00 uur | meer informatie