De Negen Muzen

In de Griekse mythologie waren de Negen Muzen de godinnen van de kunst en de wetenschap. Zij waren de dochters van de oppergod Zeus en kwamen in de loop der eeuwen ieder symbool te staan voor hun eigen kunstvorm, zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, theater, muziek, zang, dans, letterkunde, wetenschap en filosofie. Op deze route komen we alle muzen tegen.

Wilt u meer over de Muzen weten en actief naar ze op zoek gaan? Volg dan de puzzelroute en maak ook nog eens kans op een prijs van 250 euro! Klik hier voor meer informatie.


Deze route leidt langs de volgende monumenten:

 • Domkerk

  De gotische Domkerk werd gebouwd tussen 1254 en 1525, nadat een brand de romaanse voorganger had verwoest. De hoge Domtoren was in 1382 gereed.

  Zaterdag 10:00 - 15:30 uur | meer informatie


 • Academiegebouw

  Het Academiegebouw is gebouwd in 1891-1894 in neorenaissance-stijl en geschonken door de bewoners van Utrecht.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Pandhof

  De Pandhof met rondom de gotische kruisgang met gedetailleerde venstertraceringen en kruisribgewelven dateert uit de 15e eeuw.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Kromme Nieuwegracht 80, Universiteit Utrecht

  In 1936 voorzag de eigenzinnige architect Sybold van Ravesteyn — o.a. bekend van de oude stations van Utrecht en Rotterdam — het interieur van dit grote grachtenpand van extravagante krullen en bogen.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Paushuize

  In 1517 gaf kardinaal Adriaan Florisz. vanuit Spanje opdracht tot de bouw van dit huis in laatgotische stijl.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Pieterskerk

  De romaanse Pieterskerk (1048) is de oudste bestaande kerk van Utrecht en onderdeel van het kerkenkruis.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Stadsschouwburg Utrecht

  De stadsschouwburg (1939-1941) is een ontwerp van architect Willem Dudok. Het theatergebouw bestond uit diverse zalen, een café-restaurant met ruim balkon en een feestzaal.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Harmonia Utrecht

  Het pand is begin 19e eeuw gebouwd als woonhuis. Herkenbaar hiervoor is de gepleisterde neoclassicistische gevel, de naar voren komende kroonlijst en de minimale ornamentatie.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie


 • Drift 15, Universiteit Utrecht

  Dit grote pand was oorspronkelijk een claustraal huis van het kapittel van de Janskerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Drift 21, Universiteit Utrecht

  Achter de sobere voorgevel van dit oorspronkelijk middeleeuwse huis ligt een majestueus gebouw met een rijke architectuurgeschiedenis.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Drift 27, Universiteitsbibliotheek UU

  Dit gebouw bestond oorspronkelijk uit twee grote middeleeuwse huizen, die in 1807-1809 onder leiding van architect J.D. Zocher Sr. zijn samengevoegd ten behoeve van het paleis van Lodewijk Napoleon.

  Zaterdag 10:00 - 16:00 uur | meer informatie


 • City Bioscoop

  Hier bevond zich oorspronkelijk het voormalige feestgebouw De Plompetoren.

  Zaterdag 12:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Janskerkhof 13, Universiteit Utrecht

  Dit symmetrische huis uit 1648 toont een sober classicistische voorgevel. In het interieur is veel van de 18e-eeuwse afwerking nog aanwezig.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Janskerk

  De bouw van de Janskerk begon in de 11e eeuw. De 13e-eeuwse kap en het beschilderde houten tongewelf zijn bewaard gebleven. Bij de orkaan van 1674 werden het westkoor met de torens ernstig beschadigd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Janskerkhof 3, Universiteit Utrecht

  Dit gebouw met statige gevel kenmerkt zich door de typisch classicistische natuurstenen poort uit 1643. In 1247 werd hier het Minrebroederklooster gebouwd.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Willibrordkerk

  De bouw van de Willibrordkerk startte in 1895 naar neogotisch ontwerp van de bekende architect Alfred Tepe. Het sobere exterieur vormt een groot contrast met het rijk gedecoreerde interieur.

  Zaterdag 13:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Schiller Theater ‘Place Royale’

  Achter deze negentiende-eeuwse gevel ligt een zeventiende-eeuws huis met oude houten vloerconstructie en achttiende-eeuwse stucplafonds.

  Zaterdag 12:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Stadhuis

  Het stadhuis ontstond in de 16e eeuw door samenvoeging van middeleeuwse woonhuizen. Door de eeuwen heen is het complex vele malen verbouwd en uitgebreid, totdat dit het gehele bouwblok innam.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Museum Speelklok

  Het museum is gevestigd in de tiende-eeuwse Buurkerk: tot 1125 de enige kerk voor de Utrechtse burgerij. De kerk is diverse malen door brand getroffen, herbouwd en uitgebreid.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Buurtoren

  De 55 meter hoge toren, behorend bij de Buurkerk, stamt uit 1388. Het exterieur is sober in vroeggotische stijl en straalt soliditeit uit. In de toren hingen van oudsher de kerkelijke en de stedelijke luidklokken.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • HKU Utrechts Conservatorium

  Dit kolossale gebouw is typisch voor de 19e-eeuwse architectuur. Het ontwerp is van stadsarchitect J. van Maurik en G.W. Deketh.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • St. Gertrudiskathedraal en -kapel

  Na de Reformatie werd de openlijke viering van de katholieke mis verboden. De katholieken kwamen bijeen in schuilkerken. De mooiste 17e-eeuwse schuilkerk van Nederland was de Gertrudiskapel (ingang naast kathedraal).

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Lutherse Kerk

  In 1412 stichtte Abraham Dole, een rijke Utrechter, hier het St. Ursulaklooster voor vrouwen. In 1745 is de kapel verbouwd en uitgebreid tot Lutherse kerk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Sint Catharinakathedraal

  De bouw van de voormalige kerk van het Karmelieten- en later Catharijneklooster was rond 1550 voltooid. Na de Reformatie stond de kerk lang leeg.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Zuylenspiegel

  Deze notariswoning is in 1860 gebouwd in neoclassicistische stijl, waardoor het zijn imponerende uiterlijk kreeg. Met name de strenge symmetrie en de nadruk op de middenas geven nog steeds deze indruk.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Museumtuin De Oude Hortus

  Het Universiteitsmuseum is gevestigd in de gebouwen van het Botanisch Laboratorium (1902-1920) met een glazen pui van Koen van Velzen (1995), die echter zal verdwijnen voor een nieuwe uitbreiding.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Fundatie van Renswoude

  Maria Duyst van Voorhout (vrijvrouwe van Renswoude) stierf in 1754 en liet een aanzienlijk bedrag na om de meest intelligente weesjongens te onderwijzen in kunstzinnige en technische vakken.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Centraal Museum

  Het Centraal Museum is in 1830 opgericht en sinds 1921 gevestigd in dit voormalige Agnietenklooster, dat nog goed herkenbaar is aan het exterieur en delen van het interieur.

  Zaterdag 11:00 - 17:00 uur | meer informatie


 • Nicolaikerk

  De 12e-eeuwse Nicolaikerk was de tweede parochiekerk van Utrecht (na de Buurkerk). De romaanse kerk werd in de 15e eeuw verbouwd tot gotische hallenkerk, waardoor het interieur een mix tussen de twee stijlen toont.

  Zaterdag 10:00 - 17:00 uur | meer informatie