OMD en Corona

De organisatie gaat er gezien de ontwikkelingen van uit dat de Open Monumentendag van 2021 met zo weinig mogelijk beperkingen door kan gaan. De meeste monumenten zijn zonder extra maatregelen toegankelijk. Een aantal basisregels, zoals de 1,5 meter, zal nog steeds in acht worden genomen. Voor enkele ‘kleine’ monumenten en privé woonhuizen, en voor bepaalde activiteiten waar de 1,5-meter lastig is te waarborgen, moet van te voren worden gereserveerd. Waar dit van toepassing is, wordt dit in de krant of op de website aangegeven.  

Zo’n tachtig monumenten openen hun deuren voor het publiek. Openingstijden zijn in principe van 10.00-17.00 uur. Afwijkende tijden worden bij het betreffende monument aangegeven. Als u graag een monument of activiteit wilt bezoeken waarvoor een reserveringsplicht bestaat, kunt u deze reserveren via onze website.  

Houdt u verder aan de bekende maatregelen om uw bezoek voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen:

• Blijf thuis bij klachten (hoesten, koorts, benauwdheid etc.) binnen uw gezin
• Hoest en nies uitsluitend in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes
• Houd afstand (1.5 meter) en rekening met elkaar
• Volg instructies van medewerker en/of vrijwilliger
• Kinderen onder 12 jaar uitsluitend o.b.v. meerderjarig gezinslid
• Maak uw handen schoon bij binnenkomst en vertrek
• Schud geen handen
• Raak niets aan wat niet aangeraakt hoeft te worden

Wanneer deze regels in acht genomen worden kan de Open Monumentendag op een veilige en verantwoorde manier plaatsvinden.