In de media

Zowel in lokale als nationale media wordt aandacht besteed aan de Open Monumentendag Utrecht van zaterdag 12 september 2020. Hier vindt u een overzicht van de diverse nieuwsitems.

In aanloop naar de Open Monumentendag Utrecht 2020:

In de septembereditie van Bulletin Kunsthistorici wordt gesproken met Teun Bonenkamp. Hij vertelt over de totstandkoming van deze editie van de Open Monumentendag Utrecht.

AD Utrecht Nieuwsblad schreef op 10 september over een bezoek aan de forten op de Open Monumentendag Utrecht 2020.

Op 2 september publiceerde Stadsblad Utrecht een artikel over de Open Monumentendag, waarin zij onder meer aandacht besteden aan het thema van 2020: Leren en Herwaarderen.

AD Utrechts Nieuwskrant schreef op 25 augustus over de doorgang van de Open Monumentendag Utrecht en in welke vorm deze dit jaar veilig kan plaatsvinden.

In het augustus nummer van Oud Utrecht wordt de openstelling van Paushuize tijdens de Open Monumentendag Utrecht vermeld.

In juni publiceerde het Stadsblad Utrecht over het doorgaan van de Open Monumentendag 2020.

De septembereditie van de UITagenda zoomt in op een van de monumenten van dit jaar: Gevangenis Wolvenplein

MAG, de Engelse variant van de UITagenda, besteedde twee volledige pagina’s aan de Open Monumentendag Utrecht in de septembereditie.